Jaartraject Thuiskomen

Terug naar wie je bent door beeldend werken en erover delen, doorregen met Bijbelse bezinning.

Terug naar wie je bent

Eigen herstel vormgeven

 Je hebt niet geleerd naar je eigen wensen te luisteren. Sterker nog, je weet niet eens wat je echt wilt. De ander stel je voorop en wanneer je een keuze maakt, ben je voortdurend onzeker of het wel de goede keus is. Je hebt geen idee waar je goed in bent en wie je zelf nu echt bent. Door het voldoen aan de verwachtingen van anderen, ben jij jezelf kwijtgeraakt.

Je wilt graag makkelijker besluiten nemen waar je vrede mee hebt in het vertrouwen dat je er mag zijn zoals je bent. Met regelmaat ‘nee’ zeggen is normaal, zodat je energie hebt voor wat echt belangrijk voor je is. Je doet de dingen waar je blij van wordt en de verbinding met de mensen om je heen is sterk en goed.

Aan de hand van de molen Evenwiek leer je jouw kwaliteiten benutten. Bewustwording van de vier wieken; stilstaan, vormgeven, loslaten en delen helpen je zien hoe je vanuit wie jij bent kunt omgaan met wat er in het dagelijkse leven op je af komt

Bij Voorde Beeldend werken en leven we op deze manier en dat dragen we graag aan je over in het jaartraject Thuiskomen:

Dit past perfect als je graag op je eigen manier je herstel en groei wilt leren vormgeven.

Help, zo ken ik mezelf niet!

Getalenteerd, maar ziek van onvermogen

Je talenten liggen diep onder het stof en je bent er ziek van dat het niet lukt om er wat goeds mee te doen. Je gaat door op wilskracht. Ondertussen liggen angstklachten, driftbuien, somberheid en lusteloosheid voortdurend op de loer. Het bespringt je op een moment van zwakte en dan ga je dingen doen of zeggen waar je later last van hebt.

Moeite met ruimte innemen: kwetsbaar.
Wilskracht: doodlopende weg.

Breekpunt

Ook jij kunt stuk

Doorgaan op wilskracht lijkt effectief en ziet er geslaagd uit. Het punt is dat je van binnen de verbinding met de natuur, jezelf, de ander en God meer en meer kwijt raakt. Het is een doodlopende weg die eindigt in serieuze schade als je hem zo blijft vervolgen:

Je vuur brand weer.

Je bent wie je bent en dat is je kracht

Je mag zijn wie je bent en jij kunt keuzes maken die passen bij jouw unieke mogelijkheden en binnen jouw grenzen. Je brengt tijd door met de mensen die belangrijk voor je zijn en doet de dingen die jou voldoening en vreugde schenken. Zonder schaamte zeg je ‘nee’ op verzoeken die meer van je vragen dan je kunt of wilt geven. Dagelijks laat je gedrag zien dat voedend voor je is omdat jij je bewust bent van wat je nodig hebt. Hoe jij in het leven staat is inspirerend voor anderen.

Het vuur is weer opgestookt

Thuiskomen

Terug naar wie je bent

Dit jaartraject biedt jou de tijd, begeleiding en handvatten om echt op een andere manier met jezelf en je omgeving om te gaan. Je baant een nieuwe weg met groeimogelijkheden.

In de individuele gesprekken kun je gevoelige onderwerpen en persoonlijke thema’s  bespreken en in beelden uitwerken. Je wordt sterker en weerbaarder in het omgaan met moeilijke situaties. Je plant deze gesprekken op een door jou gekozen moment binnen het jaartraject. Zo leer je afstemmen op en handelen naar je eigen behoefte.

Met een gesloten groep ga je zes keer om de drie weken van 10:00-15:00 uur met elkaar aan de slag. Je ontvangt uitleg over de molen Evenwiek, hebt een moment rust, geniet met elkaar een warme lunch, aansluitend Bijbelse bezinning rond het thema van de dag, beeldend werken en afsluiting waarin je naar wens deelt met elkaar.

Tijdens zes dinsdagavonden van half 8 tot half 10 kom je met anderen bij elkaar voor intervisie rond Evenwiek. Je mag moeilijke situaties inbrengen en bespreekt in een open groep hoe je vanuit de molen Evenwiek met die situatie kan omgaan. Vervolgens krijg je een beeldende opdracht die past bij de thematiek van dat moment. Deze avonden staan één keer in de maand gepland en zijn bedoeld als ondersteuning om het geleerde in de dagelijkse praktijk te blijven toepassen.

Unieke ingrediënten van ons jaartraject zijn zonder twijfel:

de molen Evenwiek

Het principe van de vier wieken: stilstaan, vormgeven, loslaten en delen. Draaiend om de as, die staat voor jezelf. Evenwicht en dynamiek. Dit beeld geeft houvast voor het vormgeven van je eigen groei en herstel.

beeldend werken

Tijdens het werken met beeldende materialen zoals verf, krijt, klei en speksteen maak je steeds keuzes en wordt bij ieder de eigen stijl zichtbaar. Spelenderwijs leer je bij over wie jij echt bent.

Bijbelse bezinning

De molen Evenwiek is verweven met Bijbelse principes over geestelijk welzijn: Het stilgezet worden en ons weer richten op God onze Schepper. Van onszelf afzien en op Jezus zien. Dat geeft vrijheid.

Leer handen en voeten geven aan de waarde die in jou ligt.

Iets doen met waar je door geïnspireerd wordt.

Stevig staan

zijn wie je bent

Na het jaartraject heb jij jezelf kunnen herpakken en je ziet jezelf weer staan zodat je eigen keuzes kunt maken. Je komt bij je eigen creativiteit en ziet de waarde van de Bijbel voor het dagelijkse leven. Er is evenwicht en stabiliteit gekomen en doet de dingen waar je blij van wordt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Van aanmelding tot start

Het jaartraject bestaat uit drie trajecten: individueel, training Evenwiek en intervisie. Omdat de training Evenwiek een gesloten groep is, waarvan de data al vaststaan, schrijf je daar als eerste op in.  Vervolgens wordt de eerste individuele afspraak in afstemming met jou ingepland. De vijf andere individuele afspraken worden ingepland in afstemming op jouw wensen. De intervisieavonden zijn volgens een rooster gepland. Je kiest daaruit zelf welke zes dinsdagavonden je erbij wilt zijn.

1.

Aanmelden Jaartraject

Kies wanneer jij wilt starten met de training Evenwiek en schrijf je daarvoor in.

2.

Ontvang een e-mail

Na inschrijving ontvang je een e-mail met een link waarmee je jouw gegevens kunt aanvullen. Tevens wordt jouw akkoord gevraagd op onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

3.

Betaling

Wij stellen een automatische maandelijkse incasso in. Via een link in de mail die wij daarover sturen, kun jij je machtiging afgeven. Op de eerste van de maand wordt deze dan geïncasseerd.

4.

Startgesprek

Wij plannen een eerste individuele gesprek tussen jou en Marjanne.

Stel niet uit als je NU zin hebt, gun jezelf en de mensen om je heen dat je sterk staat.

Wij zijn

Jan-pieter en Marjanne

Op 8-jarige leeftijd speelden Jan-Pieter en Marjanne al samen. Hun spel was fantasierijk en vol creativiteit, dat verbond hen diepgaand. In hun aanbod zitten dezelfde elementen, omdat het je terug brengt bij wie je echt bent, los van opgelegde verwachtingen.

Inmiddels hebben zij met de molen Evenwiek een eigen concept in handen waardoor zij hun levenshouding kunnen overdragen. Jan-Pieter heeft een koks-opleiding gedaan en is net begonnen met de School Contextuele Ontwikkeling. Marjanne is opgeleid tot Beeldend vaktherapeut aan de Hogeschool van Utrecht. Ruim 10 jaar heeft zij als vaktherapeut in de GGZ gewerkt.

Momenteel zijn Jan-Pieter en Marjanne met diverse instellingen in gesprek over mogelijkheden van samenwerking. Daaruit blijkt dat de molen Evenwiek heel inspirerend is voor hulpverleners.

Zij willen karaktervolle mensen helpen en leren hoe zij hun eigen talenten ontwikkelen èn gebruiken voor wat ze echt belangrijk vinden. Ieder mens die liefdevol en krachtig kan gaan staan voor wie hij of zij echt is, zal een baken zijn voor veel anderen. Zulke bakens hebben we de komende jaren hard nodig.

Verbonden voor het leven

Testimonials

Wat de mensen zeggen die je voorgingen

Veelgestelde vragen

beantwoorden wij alvast

In de gesloten groep met maximaal 5 mensen.

In de open intervisiegroep met maximaal 7 mensen

Nee, dat is helemaal niet nodig. De opdrachten worden zo uitgelegd en op je afgestemd, dat iedereen ze kan doen. 

Jazeker:

  • Ben je overtuigd dat jouw aanpak van je problemen goed is, dan hebben wij geen toegevoegde waarde voor je.
  • Ook wanneer jij precies weet wat wij wel en niet moeten doen, hebben we geen goede match.
  • Als je geen geld hebt en ook niet wilt ontvangen van anderen of lenen,  zoek dan elders goede hulp voor je persoonlijke ontwikkeling.
  • Hou jij ervan dat je precies verteld wordt wat je wel en niet moet doen? Dan zul je bij ons telleurgesteld raken. 

Maakt dit je juist nieuwsgierig, OK dan ben je super welkom.

Nee. Begin 2022 heeft Marjanne haar laatste registratie laten verlopen. Ongeveer 15 jaar was zij geregistreerd vaktherapeut beeldend en ongeveer 6 jaar heeft zij een registratie bij de NFG gehad. De kosten daarvan en het geld en de tijd die nodig is voor de juiste bijscholing vroeg veel extra inzet. Marjanne heeft besloten om haar energie in de eerste plaats te gebruiken voor haar gezin. Daarnaast wil zij vol gaan  voor het ontwikkelen van goed hulpaanbod binnen Voorde Beeldend. Marjanne en Jan-Pieter blijven scherp en geïnspireerd door jaarlijks een eigen traject te kiezen waarin zij kunnen groeien.

Schrijf je in voor een introductieavond, daar kun je de sfeer proeven. Je hoort ons verhaal en je kunt vragen stellen. Samen formuleren we een goede eerstvolgende groeistap en jij maakt een keus voor vervolg waar je achter kunt staan.

Nog een andere vraag?

Wij geven je graag antwoord

Stel je vraag via het onderstaande formulier. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

Voorde Beeldend draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches