Wie wij zijn...

De praktijk Voorde Beeldend is in 2013 opgericht door Marjanne van de Voorde. Na meer dan 10 jaar ervaring in de GGZ was het tijd voor een eigen koers.

Marjanne


Opgeleid als vaktherapeut beeldend heeft Marjanne veel ervaring opgedaan in het werken binnen de GGZ. Door diverse cursussen en samenwerking met ervaren collega's heeft zij veel kennis opgedaan en heeft zij zich ontwikkeld tot een deskundig hulpverlener.


Als christen gelooft Marjanne in God: 'Je kunt nog zoveel houvast en steun in allerlei dingen vinden, maar ik geloof dat echte rust alleen te vinden is in Jezus Christus. Bij Hem kun je terecht met al je nood.'

Vanuit deze visie doet zij haar werk.


Persoonlijke ervaringen  hebben Marjanne gevormd tot een betrokken proffesional. Zij gebruikt lef en humor bij het samen onder ogen zien van jou moeilijkheden, zodat je vertrouwen in wat je kunt, groeit.